Definities

1. Tours Thailand: ToursThailand.nl, gevestigd te Arnhem onder KvK nr. 57349584.
2. Klant: degene met wie Tours Thailand een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Tours Thailand en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tours Thailand.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Zodra u uw tour boekt, accepteert u standaard deze algemene voorwaarden. Nadat Tours Thailand uw boeking heeft bevestigd, wordt een contract gesloten tussen Tours Thailand en u op basis van de onderstaande voorwaarden. Tours Thailand, hierna ‘wij’ genoemd, bevestigt uw boeking pas nadat we uw (aan)betaling via ons geautomatiseerde betalingssysteem hebben ontvangen.

Boeking

Zodra de (aan)betaling is gedaan, krijgt u een plaats/plaatsen toegewezen bij de specifieke tour en ontvangt u zowel een bevestiging als een voucher per e-mail. Dit is uw boekingsbevestiging. Dit kan worden afgedrukt en opgeslagen of getoond aan de bestuurder op uw mobiele apparaat. Nadat u uw boeking hebt gemaakt, accepteert en houdt u zich aan deze algemene voorwaarden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onjuiste e-mail of het niet kunnen bezorgen van e-mail. Als uw bevestiging niet op tijd of helemaal niet aankomt, moet u ons vragen om de e-mailbevestiging van de tours waarvoor u hebt betaald opnieuw te verzenden. Alle internetboekingen worden per e-mail bevestigd. We behouden ons het recht voor om gereserveerde plaatsen te verkopen zonder volledige betaling. Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om de juistheid van de geboekte datums na ontvangst van zijn reisdocumenten te controleren.

Verzekering

Tijdens de tour bent u verzekerd bij de uitvoerder (operator) van de tour. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enig letsel of verlies aan u opgelopen terwijl u deelneemt aan een tour. We raden u ten zeerste aan een uitgebreide verzekering af te sluiten voor annulering, medische kosten, persoonlijk ongeval, persoonlijke bagage, geld en wettelijke aansprakelijkheid voordat u op reis gaat. U mag niet als passagier van Tours Thailand worden geaccepteerd, tenzij u een afdoende verzekering heeft getroffen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke bezittingen van op enig moment tijdens de duur van uw tour.

Annulering

Online boekingen via Tours Thailand worden gedaan onder de volgende annuleringsvoorwaarden:
1. Annulering tot 24 of 48 uur (per dagtrip verschillend, u kunt deze informatie terugvinden op de spcifieke tourpaina’s) voorafgaand aan de tourdatum: een volledige terugbetaling.
2. Annulering vanaf 24 of 48 uur tot de tourdatum: boekingen worden niet terugbetaald.
Annulering is altijd mogelijk in de volgende situaties:
3. In geval van onverwachte ziekte of letsel zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen. Geef ons een doktersverklaring waarin staat dat u of uw reisgenoten te ziek waren om te reizen
4. In geval van overlijden van een van de tourleden of hun families.
5. In geval van slechte weersomstandigheden. Als het weer onstabiel is en de touroperator besluit de tour te annuleren, wordt u omgeboekt naar een andere datum of volledig terugbetaald.

Als de reden voor uw annulering wordt gedekt door uw verzekeringspolis, kunt u mogelijk een claim indienen onder die polis.
In het geval van een eventuele aanbetaling vooraf, behouden wij ons het recht voor om de aanbetaling als administratiekosten te houden.
Reeds geboekte tours kunnen niet worden geannuleerd en omgeboekt wanneer speciale aanbiedingen beschikbaar worden gesteld. Dit is van toepassing op alle aanbiedingen en andere beschikbare speciale aanbiedingen.

Terugbetaling

Elke terugbetaling die is overeengekomen met het management van Tours Thailand zal binnen 10 dagen worden verwerkt.

Wijzigingen door ons

We behouden ons het recht voor om onze typische routes op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Als professionals zullen we proberen dit te voorkomen en als dit nodig is, zullen we alternatieve regelingen van vergelijkbare monetaire waarde vervangen.

We behouden ons het recht voor om onze reisroute te wijzigen in geval van gebeurtenissen buiten de controle van Tours Thailand. Dit omvat uitbraken van ‘mond- en klauwzeer’ of andere besmettelijke ziekten, virussen, revolutie, nationale of lokale stakingen en/of protesten, sociale wanorde, politieke onrust. We behouden ons het recht voor om de prijs van onze tours ten aller tijde te verlagen.

Potentiële passagiers wordt gevraagd te waarderen dat we niet kunnen garanderen dat het voertuig waarin u reist, wordt versierd met Toursthailand.nl-kleurstelling.

Op bepaalde tijden van het seizoen is onze vloot mogelijk niet groot genoeg voor alle passagiers. In een dergelijk geval behouden wij ons het recht voor om particuliere privé-touringcars te contracteren om ons te helpen passagiers te vervoeren. In dit geval wordt een Tours Thailand of een gerespecteerde touroperatorgids verstrekt en is de standaard van het voertuig gelijk. We zullen proberen deze situatie te voorkomen. We behouden ons het recht voor om op elk moment gewijzigde brochures in het publieke domein te lanceren.

Reizen

U moet de wetten van het Koninkrijk Thailand naleven tijdens onze reizen. We vragen u om respect te tonen voor de vele verschillende gewoonten die in Thailand bestaan en ook voor valutabeperkingen. Als u dit niet doet, wordt u mogelijk gevraagd om uw ticket in te leveren, dat zonder enige terugbetaling kan worden geannuleerd. Het is onze vertegenwoordiger die beslist om uw tour te annuleren of niet en hun beslissing is definitief.
Uw aangewezen Tours Thailand Tour Guide moet mogelijk een beslissing nemen in het belang van de veiligheid. Het is een voorwaarde voor boekingen dat u zich houdt aan de autoriteit en beslissingen van de aangewezen vertegenwoordiger van Tours Thailand en de gerespecteerde touroperators. Als u zich niet aan de genoemde vertegenwoordiger houdt en niet verenigbaar bent met het algemene genot en welzijn van leden van de tour, behouden wij ons het recht voor om u te weigeren de tour voort te zetten. In een dergelijk geval zijn wij niet aansprakelijk voor enige terugbetaling, compensatie of extra kosten die door u zijn gemaakt. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gedrag van anderen tijdens uw tour, noch als er voorzieningen worden ingeperkt als gevolg van hun acties.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw tour op afgesproken punten te ontmoeten. Vanwege de aard van de service is Tours Thailand niet aansprakelijk als een service later dan de opgegeven tijd vertrekt of aankomt, zelfs als u een aansluitende service mis Tours Thailand zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de vertrek- en aankomsttijden worden nageleefd.

Verzamelpunten

De meeste van onze reizen beginnen met een ophaalservice bij uw hotel of villa op. Het is jouw verantwoordelijkheid om uw tour te ontmoeten en klaar te staan op de gegeven ophaaltijd. Als uw accommodatie te hoog in de bergen ligt en moeilijk te bereiken is voor de transfers, kunnen we u vragen om de pick-up op een handiger locatie af te spreken. Ophaaltijden zijn bij benadering en afhankelijk van het verkeer in Thailand.

Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

U moet ons op de hoogte stellen van elke medische aandoening die aandacht of medicatie vereist voordat uw tour begint. Het is uw verantwoordelijkheid om alle benodigde visa, paspoorten, vergunningen en certificaten te hebben die nodig zijn voor uw geselecteerde reisroute, evenals alle benodigde vaccinaties en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten.

Tijdens uw tour kan uw gids foto’s en films van u maken (als onderdeel van een groep) terwijl u passagier bent en deze kunnen worden gebruikt in onze brochures, website en/of reclame- en publiciteitsmateriaal zonder verdere toestemming of betaling in respect voor dergelijke foto’s en/of films.
Wanneer u bij ons boekt, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door u. De volledige betaling voor dergelijke schade of verlies moet op het moment rechtstreeks aan de touroperator of andere leverancier worden betaald. Als u dit nalaat, bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan eventuele claims (inclusief gerechtskosten) die later naar ons worden gemaakt als gevolg van uw acties.

De Thaise manier van leven is er een van genieten van het leven, genieten en het gezelschap van anderen respecteren. We willen u vragen om met een positieve gemoedstoestand naar onze tour te komen, klaar om van uw avontuur met ons te genieten. U moet altijd hoffelijkheid en respect tonen aan uw chauffeur/ gids en, nog belangrijker, aan de andere Tour-leden. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat u wordt gevraagd om de tour naar eigen goeddunken te verlaten.

Klachten

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat u een formele klacht tegen Tours thailand wilt indienen. Informeer de Touroperator of leverancier op dat moment. Als de kwestie niet onmiddellijk of tijdens uw reis kan worden opgelost nadat de bestuurder/vertegenwoordiger daar de beste inspanningen voor heeft gedaan, moet uw klacht schriftelijk, persoonlijk bij een van onze kantoren of telefonisch bij Tours Thailand worden ingediend zodra dit redelijkerwijs mogelijk is mogelijk na de tour, maar binnen 30 dagen, zodat uw klacht kan worden onderzocht. Tours Thailand neemt geen claims in behandeling na de periode van 30 dagen. U bent verzekerd van respect en hoffelijkheid terwijl uw klacht wordt behandeld.

Weersomstandigheden

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor weersomstandigheden. Als het weer te onstabiel is om de tour te laten plaatsvinden, zullen we u omboeken voor een andere datum of u het volledige bedrag terugbetalen. Geen enkel ticket kan te allen tijde door u worden geannuleerd of gewijzigd op basis van de weersomstandigheden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor weersomstandigheden die de levering en uitvoering van onze reisroute kunnen beïnvloeden.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Tours Thailand tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Tours Thailand geleverde producten en/of diensten.

Algemeen

De hierin beschreven boekingsvoorwaarden bevatten het volledige contract tussen u en Tours Thailand. Geen enkele weergave, voorwaarde, garantie of voorwaarde kan worden uitgedrukt of geïmpliceerd door verwijzing naar enig ander schrijven, advertentie of gesprek. Dit contract kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door een naar behoren gemachtigde functionaris van Tours Thailand.

Dit contract en alle daaruit voortvloeiende zaken vallen onder de Nederlandse wetgeving. We zijn het er allebei over eens dat elk geschil, claim of andere kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract of uw vakantie, uitsluitend door de rechtbanken van het Koninkrijk der Nederlanden wordt behandeld. Wijzigingen in deze boekingsvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Tours Thailand zijn overeengekomen.

Alles wordt in het werk gesteld om de juistheid van onze brochures en ander gedrukt materiaal te garanderen op het moment van drukken. Tours Thailand kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor druk- en typefouten of fouten die voortkomen uit onvoorziene omstandigheden.

Tours Thailand wordt beheerd door:
Tours Thailand
Jourestraat 2, 6835 KT
Arnhem
CCI Nummer: 57349584